Projekt EWA sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske komisije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti Evropska komisija.

GRANT AGREEMENT Project 101086788 — EWA

Projektni partnerji
GOR Skok na vsebino