Izjava o dostopnosti (ZDSMA)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča polpolpolitika.si v skladu z ZDSMA (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZDSMA). Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče polpolpolitika.si.

Stopnja dostopnosti

Spletno mesto polpolpolitika.si je zasnovano skladno z najnovejšimi trendi in zahtevami spleta. Delovanje in izgled spletnih strani je preverjeno v vseh popularnejših in novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih.

Spletno mesto je zasnovano tako, da bi bilo dostopno in uporabniško prijazno vsem spletnim obiskovalcem. Izdelano je z upoštevanjem smernic ravni AA in AAA za dostopnost spletnih vsebin po standardu WCAG 2.0. (angl. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Spletne strani so skladne s srednjim nivojem AA in nadgrajene z nekaterimi zahtevami visokega nivoja AAA, ki osebam z omejitvami dodatno izboljšajo uporabniško izkušnjo.

Za kompatibilnost spletnih strani s podpornimi tehnologijami in dostopnost s pripomočki, kot so bralniki zaslona, spletno mesto upošteva smernice specifikacije WAI-ARIA (angl. Web Accessibility Initiative – Assistive Rich Internet Applications). V HTML kodi spletnih strani so tako dodani opisi in atributi z dodatnimi informacijami za namenske aplikacije oz. bralnike. Primeri so alternativni teksti za grafične elemente, oznake vnosnih polj in gumbov ipd.

Funkcije dostopnosti

Del spletnega mesta je posebno orodje, ki omogoča dodatne funkcije dostopnosti spletnega mesta. Prikaže se ob kliku na ikono dostopnosti v zgornjem levem kotu.

Uporabniku je omogočeno:

– olajšana navigacija s tipkami na tipkovnici z obrobo območja fokusa,
– povečanje kontrasta barv,
– prikaz inverznih barv in/ali barv v sivinah,
– večja ali manjša velikost pisave; odebeljena pisava oziroma povečanje celotne spletne strani,
– poudarjene povezave,
– prikaz namigov kot dodatna pomoč.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
– predvidljivo delovanje spletišča,
– omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.
– grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi.

Obiskovalcem je uporaba spletnega mesta dodatno olajšana z bližnjicami na tipkovnici:

– premikanje po elementih (Tab),
– premikanje nazaj po elementih (Shift + Tab),
– klik označenega elementa (Enter),
– premiki po strani navzdol (preslednica ali Page Down),
– premiki po strani navzgor (Page Up),
– prikaz možnosti dostopnosti (Alt + Shift + U),
– skok na glavno vsebino (Alt + Shift + S).

Spletna stran med drugim izpolnjuje tudi naslednja priporočila:

– vsebina spletne strani je pregledna, strukturirana in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
– prikazan je položaj, na katerem se uporabnik trenutno nahaja, iz besedil na povezavah je razvidno, kaj je vsebina, ki je dostopna preko teh povezav.
– na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto za normalno delovanje, boljšo celostno uporabniško izkušnjo in večjo varnost uporablja JavaScript skriptni jezik. Brez ustrezne podpore brskalnika je otežena navigacija ter ne deluje prikaz in pošiljanje spletnih obrazcev v pojavnih oknih.

V primeru, da v brskalniku niso podprte stilske predloge CSS, se še vedno lahko pristopi do vseh informacij, vendar so lahko nekatere vsebine podvojene ali odvečne. V kodi spletnih strani so dodatni teksti, namenjeni za prikaz na zaslonih različnih velikosti oz. se prikažejo ob določenih akcijah.

Neodvisnost od JavaScripta in CSS predlog bi pomenila večjo spremembo v zasnovi in načinu delovanja spletnega mesta. Zato je možno, da nekatere funkcionalnosti niso v celoti prilagojene in dostopne.

Mnoge smernice WCAG in WAI-ARIA za izboljšanje dostopnosti spletišča si je mogoče razlagati subjektivno. Prav tako se lahko interpretacije s časom spreminjajo.

Vse slike in grafični elementi morda ne vsebujejo nadomestnih besedil. Spletišče polpolpolitika.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo. Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila, ceniki),
  • različne kompleksne tabele s podatki.

Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo. Prav tako iz enakega razloga niso optimalni skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.

Fotografije na spletnem mestu so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika.

Vse informacije iz spletne strani so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk).

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 1.9.2023. Izjava je bila nazadnje pregledana 1.9.2023. Izjava je bila izdelana po vzorcu izjave o dostopnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523.

Povratne in kontaktne informacije

Sporočila v zvezi s prilagoditvijo spletne strani www.polpolpolitika.si za osebe s posebnimi potrebami ali informacijami o vsebinah, ki so trenutno nedostopne, sporočite na naslov pia.azman-klukovic@gov.si. V zadevo obvezno pripišite »Spletna stran – dostopnost za ranljive skupine«. Lahko nas tudi pokličete po telefonu na 01 369 7515 v času delovnih ur. Na navedenih kontaktnih poteh so vam prav tako dostopne vse vsebine, ki sicer so dostopne na spletni strani.

Zaradi sprotnih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Prosimo za razumevanje.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Republika Slovenija
Ministrstvo za javno upravo – Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.mddsz@gov.si
Spletna stran: www.ijs.gov.si
Tel: 01 369 77 00

GOR Skok na vsebino